Historien om Glad Dans Viborg

Før og under 2. verdenskrig var der i Viborg en forening ved navn ”Viborg og Omegns Liegstouwforening”. Det var primært ”gammeldaws” baller, man havde på programmet. En lille gruppe fra denne forening stiftede den 23. januar 1945 ”Gamle Danses Værn” – i daglig tale GDV.

Den første formand var Otto Emil Kristiansen, som også var danseinstruktør. De første 25 år var der 7 forskellige formænd. Så blev Niels Rohde Pedersen valgt som formand i 1971, og først efter 46 år, ønskede han ikke at genopstille. Niels Rohde Pedersen var en ildsjæl ud i folkedansen, og sammen med dygtige bestyrelsesmedlemmer blev GDV en stor og aktiv forening med både børnehold og flere voksenhold i folkedans – de senere år en af landets største folkedanserforeninger.

I efteråret 2003 startede Glad Dans Viborg med moderne pardans. Der har siden starten været tilslutning til to hold og nogle år tre hold.

Det sidste tiltag i foreningen er SANS, som startede i 2022.

Da GDV ikke længere kun var ”Gamle Danses Værn”, men også havde fået moderne pardans på programmet, blev det på generalforsamlingen i 2016 besluttet at skifte navn til ”Glad Dans Viborg” – i daglig tale stadigvæk GDV.