Bestyrelsen for Glad Dans Viborg

Det er medlemmer af foreningen som vælges til bestyrelsen på den årlige generalforsamling i februar måned. 
Medlemmer vælges for 2 år af gangen.